Choose language ENESDERU

Berørte virksomheder skal have revurderet deres godkendelser og efterleve de nye BAT vilkår d. 4. december 2023, hvor alle revurderinger og nødvendige ændringer skal være gennemført.

EU 2019_2031 DK

Om BAT (Best available techniques) 

  1. Reference for fastlæggelse af bedst tilgængelige teknik (BAT) - konklusioner for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren offentliggjort d. 4. december 2019 til endelig implementering d. 4. december 2023.
  2. Liste over alle BREF (BAT - reference dokument) findes på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. (Se link nedenfor)
    Der findes i dag 33 BREF dokumenter. De revideres hvert 8. år for at tage hensyn til udviklingen i BAT. En revision varer typisk 3 år. Det betyder, at der hele tiden er revisioner i gang indenfor flere brancher.
    Vi vil løbende orientere om offentliggørelse af nye BAT-konklusioner.
Vejledning i fastsættelse af emissionsgrænse-værdier

350 x 240 pxFilter til mejerisektoren

Vi tilbyder posefiltre til fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren

  • Dokumenteret lave emissionsværdier.
  • Stor driftsikkerhed.
  • Lave vedligeholdelses- og driftsomkostninger.
  • Design og udførsel tilpasset krav inden for de 3 sektorer.

Har du lyst at kigge nærmere på vore referenceanlæg?  www.simatek-cases

Relevante links:

Relevante kapitler fra BAT-konklusioner for emissioner til luft fra fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/2031

BAT/BREF fra Miljø- og Fødevareministeriet

Liste over alle BREF dokumenter

Direktivet 2010/75/EU af 24. November 2010